โอทสึ (Otsu)

เมืองโอทสึ (Otsu City)ในจังหวัดชิงะ (Shiga) คือเมืองรอบทะเลสาบบิRead More…