ชมกวางและตำนานแห่งนารา ณ วัดโทไดจิ

Exclusive นาระ (Nara)

เมืองนารา เมืองเล็กๆของญี่ปุ่น เคยเป็นเมืองหลวงเมื่อครั้งในอดีตก่อนจะย้ายไปที่เมือนากาโอกะในปี 784 และเมืองนารายังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านศาสนา จะเห็นได้ว่า ที่เมืองนารามีวัดและศาสนสถานมากมาย หนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญของเมืองนารา ก็คือ วัดโทไคจิ

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) หรือวัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในสมัยจักรพรรดิโช มีจุดเด่นที่ อาคารหลักของวัด เป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น  และ เสาไม้ยักษ์ ที่ด้านล่างของเสาจะเป็นช่องให้ลอดผ่าน มีความเชื่อว่าหากใครสามารถลอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ธรรมได้ในชาติภพหน้า

วัดโทไดจิมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า  ไดบุทสึ (Daibutsu) หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางขัดสมาธิเพชร เนื่องจากในยุคสมัยนั้นมีการเกิดโรคระบาดทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าต้องสร้างพระพุทธรูปเพื่อที่จะช่วยปกป้องและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้  ขนาดของพระพุทธรูปนั้นมีสูงใหญ่มาก จนได้รับขนานนามว่าเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

จังหวัดนารา ขึ้นชื่อเรื่องเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินอยู่ไปมา เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นด้วยขนมแซมเบ้ที่ทำมาสำหรับกวางโดยเฉพาะ ห่อละ  150 เยนหรือประมาณ 44 บาท ถ้ามาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ก็อย่าลืมมาเล่นกับน้องกวางด้วยนะ

เดินทางไปวัดโทไดจิง่ายๆ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะแสนสะดวกของญี่ปุ่น ใช้บริการรถบัสสาย 1 หรือ 5 จากสถานี JR Nara หรือ Kintetsu Nara ลงที่ป้าย Todaiji Daibutsuden ค่าโดยสาร 210 เยน หรือ 60 บาท และมีค่าเข้าชมวัดโทไดจิ 500 เยน หรือ 147 บาท

วัดโทไดจิ เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยมีช่วงเวลาแตกต่างกันในแต่ละเดือน ดังนี้ เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 8:00 – 16:30 น. / เดือนมีนาคม 8:00 – 17:00 น. / เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 7:30 – 17:30 น. / เดือนตุลาคม 7:30 – 17:00 น. / เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 7:30 – 17:30 น. / เดือนตุลาคม 7:30 – 17:00 น.

 

Klook.com