ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม”โทริอิ” เสาแห่งความศรัทธา เรียงรายมากมายนับไม่ถ้วน

เกียวโต (Kyoto)

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Taisha) เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้านี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

ตัวศาลเจ้าตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาที่ระดับความสูง 233 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งภูเขาก็มีนามเดียวกันคือภูเขาอินาริ ซึ่งรอบเชิงเขานี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆอีกมากมายตลอดระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินเท้าและเยี่ยมชมได้โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง

ตั้งแต่ยุคโบราณ ชาวญี่ปุ่นนับถือเทพอินาริในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูและส่งเสริมความเจริญในการงานและกิจการ ซึ่งความศรัทธานี้ยังคงอยู่จนตราบจนปัจจุบัน

บรรดาเสาโทริอิที่มากมายของศาลเจ้าแห่งนี้นั้น ล้วนเป็นศรัทธาจากบริษัท ห้างร้าน และโรงงานในญี่ปุ่น

ซึ่งแต่ละต้นจะมีการจารึกผู้บริจาคไว้

 

ศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นศาลใหญ่ (taisha) อันเป็นต้นสังกัดของบรรดาศาลเจ้าลูก (bunsha) ที่บูชาเทพอินาริ ซึ่งทั่วประเทศญี่ปุ่นมีอยู่กว่า 32,000 แห่ง

 

 

แผนที่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Taisha)

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ