ตลาดนิชิกิ ห้องครัวแห่งเกียวโต “อิ่มปาก อิ่มท้อง อิ่มตา”

เกียวโต (Kyoto)

ตลาดนิชิกิ (Nishiki Market) เป็นตลาดเก่าอายุกว่า 400 ปี เจ้าของฉายา “ห้องครัวแห่งเกียวโต”

ตลาดนิชิกิ เป็นตลาดเก่าแก่ของเกียวโต คือเปิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ตอนแรกเป็นตลาดขายส่งปลา

ต่อมาจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่ลูกค้าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารสด อาหารทะเล ผลไม้ และ ของกินอื่นๆ

ร้านค้าในตลาดมีมากกว่า 100 ร้าน ตั้งอยู่บน 2 ฝั่งของทางเดินยาว 400 เมตร ซึ่งขนานไปกับถนนชิโจ (Shijo Avenue)

 

แผนที่ ตลาดนิชิกิ (Nishiki Market) “ห้องครัวแห่งเกียวโต”