Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ไฟไหม้! ฟ้าผ่า! แก๊สระเบิด! ก็ยังหายห่วงได้ ถ้าคุณมี "ประกันอัคคีภัย"

wunchai
(@wunchai)
Noble Member Registered

 fire-insurance

จะให้เงินที่หามาทั้งชีวิตหายไปในกองเพลิงต่อหน้าต่อตาได้หรือ ?  หากเกิดเพลิงไหม้กับ “บ้านของเรา”  โดยที่เราไม่มีหลักประกันอะไรเลย !!  การซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความคุ้มครองความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยของเราและครอบครัว

ปกติประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จะคุ้มครอง 6 ภัยหลัก ได้แก่  ภัยไฟไหม้, ภัยฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม,น้ำซึมจากฐานรากหรือท่อประปาแตกนอกอาคาร) ถ้าจะให้คุ้มครองมากกว่านี้ก็สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ เช่น การคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ

(ภัยจากลมพายุ  ภัยน้ำท่วม  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยสึนามิ)  หรือเพิ่มเติมความคุ้มครองพิเศษ  เช่น ค่าเช่าที่พักชั่วคราว  ค่าค้ำยัน รื้อถอน  และขนย้าย ซากทรัพย์สิน  ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง  ค่าวิชาชีพของสถาปนิก  วิศวกร  เพื่อประเมินราคา  ออกแบบ ควบคุมงาน  รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  สำหรับการบาดเจ็บ  เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายในบริเวณสถานที่เอาประกันภัยด้วย

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่รวมฐานราก ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาว์เฮ้าส์  บ้านแฝด  ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย  โรงรถและอาคารย่อย รวมถึงกำแพง รั้ว   และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีไว้เพื่อการอยู่อาศัยตามปกติ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรืออาจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน  เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องครัว  เครื่องนุ่งห่ม  ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่น ๆ ที่ไม่ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ แต่ถ้าทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากสาเหตุอื่น ๆ เราก็ต้องย้อนกลับไปดูความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยอีกทีว่าคุ้มครองทรัพย์สินจากเหตุใดบ้างซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรมธรรม์

เบี้ยประกันอัคคีภัยจะถูกกำหนดโดยกรมการประกันภัย ส่วนใหญ่จะคิดอัตรา 0.101% ของทุนประกันภัย บวกค่าธรรมเนียมนิดหน่อยและขึ้นอยู่กับ สถานที่, ลักษณะการใช้สถานที่, ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น ผนัง โครงสร้าง พื้น, ลักษณะภัยที่เอาประกัน นอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ไว้ภายในบ้าน เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง หรือเครื่องตรวจจับควัน เป็นตัวช่วยทำให้มีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยถูกลงอีกด้วย

บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือเลือกที่จะทำการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

 ดังนั้นก่อนทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดความคุ้มครองอย่างละเอียด ถ้าพิจารณาดีๆ จะเห็นว่า เบี้ยประกันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับมูลค่าบ้านและสิ่งของมีค่าต่างๆ ของเราค่ะ

 

#ประกันอัคคีภัย pantip
#การประกันอัคคีภัย ข้อดี ข้อ เสีย
#กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย
#ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คือ
#คำนวณเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้าน
#กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
#ประกันอัคคีภัย มีกี่ประเภท
#การประกันอัคคีภัย คปภ
#ประกันอัคคีภัย เปรียบเทียบ
#ประกันอัคคีภัยบ้าน ที่ไหนดี
#ประกันอัคคีภัย หอพัก
#กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
#ประกันอัคคีภัย วิริยะ
#ประกันอัคคีภัยบ้าน ออมสิน
#ประกันอัคคีภัย คือ
#ประกันอัคคีภัย ทิพยประกันภัย

Quote
Topic starter Posted : 19/10/2021 6:04 pm
Share:
Klook.com