Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด ลดความเสี่ยงของธุรกิจคุณจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดการณ์

wunchai
(@wunchai)
Noble Member Registered

 All-Risks-Insurance

ประกันอัคคีภัย ไม่เพียงพอกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจของคุณใช่ไหม ?  ถ้าอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติ่มและครอบคลุมมากกว่า ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks  Insurance) ให้ความคุ้มครอง จากการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง  โดยที่มิได้ระบุยกเว้นไว้   โดยจะให้ความคุ้มครองตามมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามจำนวนที่เสียหายจริง หรือทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่สำหรับการสูญหายและทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  (ซึ่งต้องระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยแยกไว้ตามรายการแต่ละรายการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมที่ระบุในตารางกรมธรรม์)

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่

 • สิ่งปลูกสร้าง(อาคารสูง อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียม อาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูม คลังสินค้า ) รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์สำนักงาน
 • สต๊อกสินค้าต่างๆ รวมถึงสต็อกวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป และสต็อกบรรจุภัณฑ์

เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะให้ความคุ้มครองกว้าง ดังนั้น โอกาสในการเรียกร้องค่าสินไหมย่อมมีมากตามไปด้วย บริษัทประกันภัยจึงมีการกำหนด ให้มี “ความรับผิดส่วนแรก” (Deductible) หมายถึงให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบในจำนวนเงินส่วนแรกของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น และบริษัทรับผิดชอบในส่วนที่เกินจากการรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเพิ่มความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งการกำหนดความรับผิดส่วนแรกมีผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดลง

อีกทั้งผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย  ยกตัวอย่างเช่น

 

 • ความเสียหายจากการเสื่อมทางเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
 • ความเสียหายจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ถูกสัตว์ทำลาย หรือจากกรรมวิธีในการทำความสะอาด
 • ปฏิกริยาของแสงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
 • การแตกหักของกระจก, แก้ว, หรือวัตถุที่เปราะแตกหักง่ายซึ่งมิได้เกิดจากอัคคีภัย หรือการลักทรัพย์

ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 • ประเภทของธุรกิจ  รวมถึงลักษณะการใช้สถานที่  สถานที่ตั้งหรือบริเวณที่ใช้งานของทรัพย์สิน
 • ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (กำหนดตามวัสดุที่ใช้สำหรับโครงสร้าง ผนัง และพื้น ของอาคาร) และความเสี่ยงภัยบริเวณใกล้เคียง
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ
 • ความคุ้มครองส่วนขยายตามที่ตกลง  เช่น ความเสียหายต่อกระจก  ความสูญเสียเงินในสถานที่เอาประกันภัย  ฯ

หากไม่อยากให้ธุรกิจของคุณตั้งอยู่บนความเสี่ยง  หาคนมาร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น น่าจะดีกว่าค่ะ

 

#ประกันภัย All risk คือ
#ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
#All risk insurance
#การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไม่คุ้มครองทรัพย์สินใดบ้าง
#All Risks คือ
#ประกันภัย ความ เสี่ยงภัย สำหรับธุรกิจ
#กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
#ข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัย
#กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
#ความคุ้มครองในการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
#สิ่ง ปลูก สร้าง ไม่รวมรากฐาน คือ
#ประกันทรัพย์สิน มีอะไรบ้าง
#ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน iar
#ประกันภัยความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ
#ประกันภัยทรัพย์สิน ภาษาอังกฤษ
#IAR Industrial All Risks คือ

 

 

Quote
Topic starter Posted : 27/10/2021 10:09 am
Share:
Klook.com