เกาะเอโอชิม่า (Aoshima Cat Island) เกาะเจ้าเหมียว แห่งญี่ปุ่น แดนสวรรค์ของทาสแมว

เอฮิเมะ (Ehime)

คนญี่ปุ่นมีความผูกพันกับแมวมาเป็นเวลานานและเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของคนญี่ปุ่น อีกทั้งในญี่ปุ่นมีเกาะน้องแมว ที่มีประชากรเป็นแมวอยู่มากมายถึงสิบเกาะ แต่เกาะแมวที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นคือ เกาะ Aoshima Cat Island  ที่ จังหวัดเอฮิมะ

เกาะแมวเอโอชิม่า เป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดเอฮิเมะ (Ehime) ที่มีแมวเหมียวอาศัยอยู่มากถึง 150 ตัวและได้รับการดูแลโดยหน่วยงาน Aoshima Cat Protection Society

เนื่องจาก บนเกาะนี้ไม่มีการบริการใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือร้านอาหาร หรือแม้แต่เครื่องจำหน่ายอาหารอัตโนมัติ เพราะมีคนอยู่บนเกาะเพียง 15 คนและอยู่ในวัยสูงอายุแล้ว

หากนักท่องเที่ยวนำอาหารหรือขนมไปบนเกาะ ต้องรับผิดชอบขยะของตนเอง นำกลับมาทิ้งที่ฝั่งด้วย

และ ด้วยข้อจำกัดด้านการดูแลต่างๆทำให้ทางหน่วยงานทำหมันน้องแมวหมดทั้งเกาะ

การเดินทางไปยังเกาะแมวอาโอชิมะ จะมีเรือโดยสารไปที่เกาะวันละ 2 เที่ยวต่อวัน ขึ้นจากท่าเรือ ท่าเรือ Nagahama Port  ค่าเรือเที่ยวละประมาณ 700 เยน หรือ 200 บาท  โดยตารางรอบเรือ มีดังนี้

จากท่าเรือ Nagahama ไปยังเกาะ Aoshima

เรือลำที่ 1 จะออกจากฝั่งเวลา 07.00 น. ถึงเกาะเวลา 07.45 น.

เรือลำที่ 2 จะออกจากฝั่งเวลา 14.30 น. ถึงเกาะเวลา 15.15 น.

จากเกาะ Aoshima กลับมายังท่าเรือ Nagahama

เรือลำที่ 1 จะออกจากเกาะเวลา 07.50 น. ถึงฝั่งเวลา 08.35 น.

เรือลำที่ 2 จะออกจากเกาะเวลา 16.15 น. ถึงฝั่งเวลา 17.00 น.

เวลาเปิดให้บริการของเกาะ เข้าชมได้ตลอด 24 ชม. แต่ว่าการพักค้างคืนบนเกาะจะเป็นการยากลำบาก เพราะบนเกาะไม่มีที่พักใดๆเลย ฉะนั้นผู้คนที่มาเที่ยว จึงจะกลับไปพร้อมกับเรือเที่ยวสุดท้ายออกจากเกาะเวลา 16.15 นาที และถึงฝั่งในเวลา 17.00 น. เท่ากับว่าหมดเวลาท่องเที่ยวของเกาะไปโดยปริยาย

Klook.com