สะพานแว่นตา Nijubashi  เลนส์ส่องผ่านยุคเอโดะ

โตเกียว (Tokyo)

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณในสมัยเอโดะเป็นสิ่งที่ใครก็ต่างให้ความสนใจ ทำให้สิ่งก่อสร้าง สถานที่สำคัญในสมัยเอโดะจึงได้รับความสนใจเช่นกัน หนึ่งในโบราณสถานแห่งยุคเอโดะที่มีชื่อเสืยง คือ ปราสาทเอโดะ ซึ่งอยู่ในพระราชวังอิมพีเรียล  และมีจุดไฮไลท์เป็น สะพาน  Nijubashi หรือเรียกกันว่า สะพานแว่นตา  (Meganebashi) สะพานโบราณที่เชื่อมระหว่างพระราชวังชั้นนอกกับพระราชวังชั้นใน

ที่มาของชื่อสะพานแว่นตาเพราะเป็นสะพานที่มีฐานโค้งครึ่งวงกลมสองวง เมื่อสะท้อนลงบนผืนน้ำจะเห็น เป็นวงกลมสองวงเหมือนแว่นตานั่นเอง

สะพานนี้มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ  ในอดีต สะพานนี้เป็นสะพานไม้ แต่ต่อได้มีการบูรณะและสร้างใหม่ด้วยหิน เป็นสะพานหินอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันและเป็นสะพานหินแห่งแรกของญี่ปุ่น หากจะเดินทางมาชมสะพานแว่นตา ควรมาในช่วงเช้าที่แสงพระอาทิตย์อ่อนๆ สาดส่องสะพานให้สะท้อนผ่านผิวน้ำ เห็นเป็นแว่นตาชัดเจน

ถ้าใครอยากเที่ยวแบบมีไกด์และสนใจฟังประวัติของสถานที่ไปด้วย ก็มีบริการทัวร์พร้อมไกด์พระราชวังอิมพีเรียล 4 รอบต่อวัน ใช้เวลารอบละ 1 ชั่วโมง 15 นาที บริการส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 13.30 น. หากนอกเวลาจากนี้ต้องเสียค่าบริการพาชม

การเดินทางมายังพระราชวังอิมพีเรียล สามารถนั่งรถไฟ JR มาลงที่สถานี Tokyo ทางออก Marunochi Central Exit หรือ Marunochi South Exit และเดินต่อไปอีกประมาณ 15 นาทีก็จะถึงพระราชวัง

เวลาเปิดให้เข้าชมสะพานแว่นตา : แม้ว่าพระราชวังอิมพีเรียลจะเปิดให้เข้าชมภายในอาคารปีละ 2 ครั้ง คือวันที่ 2 มกราคม และวันที่ 23  ธันวาคม วันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แต่สามารถเข้าชมด้านนอกอาคารและส่วนของสะพานแว่นตาได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

Klook.com