“วัดเซ็นโซจิ” ภาพมุมเดียวกัน ก่อนวิกฤตโควิด-19 กับภาพปัจจุบัน

โตเกียว (Tokyo)

รูปถ่ายเปรียบเทียบประชาชนเนืองแน่นที่ลานด้านหน้า วัดเซ็นโซจิ วัดโคมแดงยักษ์ย่านอาซากุสะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2562


Sensoji temple in Tokyo’s Asakusa district / AFP /
กับวันที่ 9 มี.ค.2563

Klook.com