วัดคิตะอิน ตระการตากับรูปปั้นนักบวชหลายร้อยหน้า-หลายร้อยอารมณ์

ไซตามะ (Saitama)

วัดคิตะอิน (Kitain Temple) วัดเก่าแก่แห่งเมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) มีรูปปั้นนักบวช Ghyaku Rakan จำนวน 540 องค์ ที่แต่ละองค์มีใบหน้าไม่ซ้ำกัน

วัดคิตะอิน ถือเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกเอะ  ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 830

แต่อาคารบางส่วนของวัดได้ถูกทำลายลงภายหลัง จะยังมีคงเหลือไว้เพียงส่วนของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) เท่านั้น

วัดคิตะอินเคยเป็นวัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโต โดยในสมัยเอโดะนั้น ท่านโชกุนได้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้

ผู้เข้ามาเยี่มชมวัดแห่งนี้จะได้พบกับรูปปั้นนักบวช Ghyaku Rakan จำนวน 540 องค์ ที่แต่ละองค์มีใบหน้าและอารมณ์ที่ไม่ซ้ำกัน

แผนที่ วัดคิตะอิน (Kitain Temple)

Klook.com