วัดคิงกากูจิ ตื่นตาตื่นใจกับศาลาทองคำแท้ๆ สวยในทุกฤดูกาล

เกียวโต (Kyoto)

คิงกากูจิ (Kinkaku-ji – วัดศาลาทอง) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โรกูอนจิ (Rokuon-ji – วัดสวนกวาง) ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด

แรกเริ่มศาลาทองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1940 เพื่อเป็นที่พักของโชกุนอาชิกางะ โยชิมิตสึ ต่อมาผู้เป็นบุตรชายได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดนิกายเซนสำนักรินไซ

วัดถูกเผาทำลายหลายครั้งในระหว่างสงครามโอนิน

ศาลาทองแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลานของโยชิมิตสึสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อว่ากิงกากูจิ

ปี พ.ศ. 2537 โรกูอนจิ รวมทั้งศาลาทอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกร่วมกับสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในเมืองเกียวโต

ตัวศาลาทองทั้งหลัง ยกเว้นชั้นใต้ดิน ปิดคลุมด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและโบราณวัตถุมีค่าอื่น ๆ

บนยอดหลังคาของศาลามีรูปหล่อทองคำรูปนกโฮโอ

ในปี พ.ศ. 2493 ศาลาทองถูกเผาทำลายโดยพระวิกลจริต ศาลาที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2498

แผนที่ คิงกากูจิ (Kinkaku-ji – วัดศาลาทอง)

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/คิงกากูจิ

Klook.com