ฟุดะโชะลำดับที่ 1 วัดเรียวเซ็นจิ (Ryozen-ji Temple)

โทกูชิมะ (Tokushima)

วัดเรียวเซ็นจิ (Ryozen-ji Temple) คือสถานที่ลำดับแรกการออกเดินทางจาริกแสวงบุญ และมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “อิจิบังซัง (Ichiban San)” วัดนี้มักคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่กำลังจะเริ่มต้นออกเดินทางอยู่เสมอ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนและข้อควรระวังพื้นฐานในการออกเดินทางแสวงบุญ ทั้งยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจาริกแสวงบุญเช่น ชุดฮะคุเอะ (ชุดขาว) วางจำหน่ายอีกด้วย


เครดิตภาพ: Amehime / Shutterstock.com

ที่อยู่
126 Azatsukahana, Oasachobando, Naruto-shi, Tokushima

การเดินทาง
จากสถานี JR Bando เดิน 10 นาที

เวลาทำการ
7:00 – 17:00 น.
*เวลาให้บริการประทับตราลงสมุดสะสมพระสูตร(อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามวัดแต่ละแห่ง)


เครดิตภาพ: jflin98 / Shutterstock.com

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.jnto.or.th/newsletter/ohenro

Klook.com