“ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์” ขายหุ้น FSS 29.286%

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

“ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์” ขายหุ้น บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำนวน 29.286% ขณะที่ PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. แจ้งการได้มาของหุ้น FSS จำนวน 29.286%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.แจ้งการจำหน่ายหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS โดยบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 29.286% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 29.286% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. แจ้งการได้มาหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 29.286% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 29.286% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 29.286% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 29.286% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

Klook.com