ประเพณีการแต่งงานแบบไทย 4 ภาค เรื่องที่บ่าวสาวควรรู้

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

เมื่อหนุ่มสาวเริ่มคบหาดูใจกันรายละเอียดส่วนตัวว่าเป็นคนที่ไหนก็คงรู้จักมาแล้ว แต่เมื่อทั้งสองคนตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันโดยการแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกัน สิ่งต่อไปที่ควรรู้คือ”พิธีแต่งงาน” เพราะในแต่ละภาคก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นที่บ่าวสาวต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้

เมื่อฝ่ายชายพาพ่อแม่และเฒ่าแก่ไปสู่ขอฝ่ายหญิง ในแต่ละภาคก็จะมีพิธีที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ

ประเพณีการแต่งงานของคนไทยภาคกลาง

เมื่อการสู่ขอสำเร็จไปได้ด้วยดี จากนั้นก็จะมีการดูฤกษ์มงคลเพื่อกำหนดวันแต่งงาน

เมื่อฤกษ์แต่งงานมาถึง พิธีจะเริ่มจากการจัดขบวนขันหมากจากฝ่ายเจ้าบ่าว จากบ้านเจ้าบ่าวแล้วเริ่มแห่ขันหมากมายังบ้านเจ้าสาวตามฤกษ์ยามมงคล โดยขบวนกลองยาวนำหน้าขบวนขนหมากพร้อมการการร้องรำทำเพลงและการโห่

เมื่อขบวนขันหมากมาถึงบ้านเจ้าสาว ฝ่ายเจ้าสาวก็จะรับขันหมากด้วยการกั้นประตูเงินประตูทอง โดยญาติ ๆ จะใช้ เข็มขัดทอง นาค เงิน และดอกรักที่ร้อยเป็นสาย มากั้นให้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวทำการต่อรองเพื่อขอเข้าไปรับเจ้าสาว

หากฝ่ายเจ้าบ่าวยอมจ่ายค่าผ่านประตูจนเป็นที่พอใจ ก็จะนำขั้นหมายทั้งหมดมาจัดเรียงเพื่อทำพิธีสู่ขอมอบสินสอดทองหมั้นโดยมีบ่าวสาวและผู้ใหญ่ร่วมพิธี

หลังจากนั้นจึงมาถึงพิธีการรดน้ำอวยพรแก่บ่าวสาว สวมมงคลคล้องศีรษะ เจิมหน้าผากรดน้ำอวยพร

เมื่อเสร็จแล้วจึงเป็นพิธีไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ก่อนที่จะส่งตัวเข้าหอตามฤกษ์ที่กำหนด เป็นอันเสร็จพิธี

ประเพณีการแต่งงานของคนไทยภาคเหนือ

ประเพณีแต่งงานนี้ เรียกว่า “การกินแขก” พิธีเริ่มจากการสู่ขอ จากนั้นก็จะมีการดูฤกษ์มงคลเพื่อกำหนดวันแต่งงาน

ก่อนวันฤกษ์แต่งงาน ญาติทางฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาช่วยกันจัดเตรียมงาน เพื่อทำขันปอกหรือพานบายศรีสำหรับใช้ในงาน

เมื่อวันแต่งงานมาถึง ญาติฝ่ายเจ้าสาวจะถือพานดอกไม้และขันใส่ข้าวตอกดอกไม้มาเชิญเจ้าบ่าวกับญาติ ๆ ไปบ้านเจ้าสาว

เจ้าบ่าวจะจัดขบวนแห่ไปยังบ้านเจ้าสาว ในขบวนแห่จะมีการนำดาบและหีบมาด้วยด้วย

เมื่อมาถึงบ้านเจ้าสาว ทางฝ่ายเจ้าสาวก็จะมีการกั้นประตูเงินประตูทอง กลุ่มญาติเจ้าสาวที่เป็นวัยเด็ก ๆ จะมาช่วยกันล้างเท้าให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นการต้อนรับ

เมื่อขึ้นมายังเรือนบ่าวสาวจะนั่งคู่กัน มีอาจารย์ผู้ใหญ่ทำพิธีฮ้องขวัญ ผูกข้อมือรับขวัญ ทำการสะเดาะเคราะห์ให้ จากนั้นญาติก็ให้พรแก่ทั้งคู่เป็นอันเสร็จพิธี

ประเพณีการแต่งงานของคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในภาคอีสานพิธีแต่งงานจะเรียกว่า “การกินดอง” พิธีเริ่มจากการสู่ขอ หรือภาษาถิ่นเรียกว่า “การโอม”

เมื่อวันแต่งงานมาถึง ก็จะมีการแห่ขันหมาก

พิธีแต่งงานของภาคอีสานมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการแต่งงานภาคเหนือแต่มีความแตกต่างที่ “พิธีสู่ขวัญ”

ในขั้นตอนสู่ขวัญ ผู้ทำพิธีจะป้อนไข่ต้มให้กับคู่บ่าวสาวคนละครึ่งฟอง และะกล่าวอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุข
จากนั้นจะเป็นพิธีขอขมา พ่อแม่บ่าวสาวจะมอบผ้าโสร่งและผ้าซิ่นให้ญาติผู้ใหญ่ รับการอวยพร

จากนั้นจึงเป็นการส่งตัวเข้าหอ เป็นอันเสร็จพิธี

ประเพณีการแต่งงานของคนไทยภาคใต้

พิธีแต่งงานภาคใต้ จะมีความแตกต่างไปจากภาคอื่นๆ มาก เนื่องจากส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งชาวมุสลิมจะมีพิธีแต่งงานที่เรียกว่า “นิกะห์” ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสูงส่ง เหนือสัตว์โลกอื่น ๆ

การประกอบพิธีนิกะห์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแต่งงานตามบทบัญญัติของศาสนา และการแต่งงานตามประเพณีที่ปฏิบัติกัน

จะเห็นได้ว่าในแต่ละภาคก็จะมีพิธีแต่งงานที่แตกต่างกัน ขึ้่นอยู่กับวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมของภาคนั้นผนวกกับศรัทธาและความเชื่อของคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามประเพณีแบบดั้งเดิมอย่างที่กล่าวมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมหรือความต้องการของคู่บ่าวสาว สิ่งหนึ่งที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ นั้นคือพิธีสวมแหวนแต่งงานเพชรของคู่บ่าวสาว เพราะสภาพสังคมปัจจุบันใหญ่กว่าสังคมสมัยก่อนมาก การสวมแหวนแต่งงานก็จะเป็นการประกาศให้คนอื่นๆ ได้ทราบว่า “แต่งงานแล้ว” นั้นเอง

Klook.com