ซากประวัติศาสตร์โยะชิโนะกะริ (Yoshinogari Ruins)

ซางะ (Saga)

ซากประวัติศาสตร์โยะชิโนะกะริ (Yoshinogari Ruins) , ซะกะ (Saga) ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์โยะชิโนะกะริ (Yoshinogari Historical Park) เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำคัญที่ยังคงมีหมู่บ้านโบราณหลงเหลือให้เห็นอยู่มาก ภายในบริเวณอุทยานที่กว้างใหญ่มีสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้เลียนแบบบ้านเมืองในยุคโบราณเรียงรายอยู่มากมาย ให้เราได้เห็นรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยโบราณเหมือนของจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปการใช้ชีวิตในสมัยโบราณอย่าง การจุดไฟ ให้รู้สึกราวกับได้ย้อนเวลากลับไปในยุคโบราณอีกด้วย

ภายในอุทยานแบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกัน เช่น

เครดิตภาพ: beibaoke / Shutterstock.com

Minami-Naikaku โซนที่พักของผู้นำและญาติๆ เป็นบ้านแบบโบราณประมาณ 20 หลังและหอสังเกตการณ์

 

เครดิตภาพ: beibaoke / Shutterstock.com

Minami-no-mura โซนพื้นที่อาศัยของชาวบ้านทั่วไป มีบ้านจำลองประมาณ 27 หลัง

 

เครดิตภาพ: Joymsk140 / Shutterstock.com

Kita-Naikaku โซนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอาคารจำลอง 9 หลัง ได้แก่ อาคารหลังใหญ่สำหรับเป็นหอประชุมและทำพิธีกรรมต่างๆ

 

เครดิตภาพ: Joymsk140 / Shutterstock.com

Kura-to-Ichi โซนศูนย์กลางทางการค้า มีโกดังและคลังเก็บของมากกว่า 30 หลัง

เครดิตภาพ: beibaoke / Shutterstock.com

Kita-Funkyubo พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม จัดแสดงหลุมฝังและซากไหบรรจุศพ เป็นต้น

 

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.jnto.or.th/attractions/highlight-of-japan-all-area/kyushu/area-guide/

Klook.com