คุระชิกิ (Kurashiki)

โอกายามะ (Okayama)

ย่านเมืองเก่าคุระชิกิ (Kurashiki) ตั้งอยู่ในจังหวัดโอคะยะมะ (Okayama) ย่านนี้เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้ามาตั้งแต่สมัยเอโดะ มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ปัจจุบันเป็นกลุ่มโบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีและเป็นเขตอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์

ซึ่งจุดศูนย์กลางคือทางเดินประวัติศาสตร์เรียบคลองไบคัน (Bikan) จะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในอดีต สามารถล่องเรือชมความงามของอาคารบ้านเรือนที่มีกำแพงสีขาวอันโดดเด่นตัดกับหลังคาสีดำและต้นหลิวสีเขียว

หรือจะสัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ด้วยการสวมกิโมโนหรือยุคะตะเดินเที่ยวบนถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตามบ้านเรือนและโกดังต่างๆ ได้ถูกปรับแต่งให้เป็นบ้านที่พักอาศัย รวมไปถึงเป็นร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและขนมหวานขึ้นชื่อของเมืองมากมาย

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอฮาระ (Ohara Museum of Art) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่น

 

จตุรัสไอวี่ (Ivy Square) เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างด้วยอิฐทั้งหมด ภายในจะมีพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหารและโรงแรม แต่เดิมเป็นโรงงานทอผ้าฝ้ายแห่งแรกของญี่ปุ่น

 

ถนนสายยีนส์ โคจิมะ (Kojima Jeans Street) โคจิม่าถือว่าเป็นเมืองแห่งยีนส์ของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งผลิตยีนส์คุณภาพและมีมาตรฐานดีเยี่ยม

 

ภูเขาวะชุซัง (Mt. Washuzan) จากภูเขาวะชุซัง จะมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานแห่งชาติ Setonaikai National Park


สวนมิตซุย เอาท์เล็ต (Mitsui Outlet Park)

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.jnto.or.th/attractions/highlight-of-japan-all-area/chugoku/area-guide/

Klook.com